O PRISM

Do czego służy?

 

Narzędzie PRISM Brain Mapping służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy. PRISM Brain Mapping mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi, przy pomocy platformy on-line, oparte na wynikach badań amerykańskich i brytyjskich neurologów.

PRISM Brain Mapping mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym.

 

PRISM dostarcza trzy odrębne profile, oraz „mapy” zachowania człowieka: jak on lub ona zachowuje się naturalnie; zakres, w którym on lub ona czuje, że należy zmienić to zachowanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, aby osiągnąć kluczowe cele, oraz ogólny wzorzec zachowania, wskazujący jego/jej tendencję do zachowań prezentowanych przez większość czasu.

 

Dodatkowo narzędzie PRISM Brain Mapping dokonuje pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz generuje raport tożsamy z „The Big Five” („Wielkiej Piątki”), odnoszący się do jednego z najszerzej i powszechnie stosowanych modeli osobowości.

 

Czy warto korzystać z PRISM?

„PRISM BRAIN MAPPING to zestaw narzędzi, które wykorzystuję w pracy zarówno jako Coach i jako konsultant ds. kultury i zachowań organizacyjnych. PRISM oferuje Raport Preferowanych Zachowań, który idealnie się sprawdza w pracy coachingowej, gdyż Coachee otrzymuje wgląd w swoje zachowania – te preferowane przez niego oraz wykonywane, co pozwala stwierdzić jego silne strony jak i obszary stresu oraz frustracji. Raport stanowi rzeczową podstawę do opracowania program rozwoju. Ten sam raport – w miarę potrzeby można rozszerzyć (w dowolnym czasie) o ocenę współpracowników i podwładnych, przekształcając go w ocenę 360°. W pracy konsultanta ds. kultury organizacyjnej znajduje zastosowanie raport PRISM wykonywany dla zespołu z mapami preferowanych zachowań i profili poszczególnych osób oraz całego zespołu. Pozwala on zarówno na indywidualne jak i systemowe spojrzenie na zespół, celem wypracowania zmian i stworzenia takiego profilu zespołu w celu jak najlepszego wykorzystania jego potencjału.”

Jak wygląda "mapa" PRISM?

Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie zastosowanie między innymi w obszarze HR.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping