Dlaczego PRISM?

1. UNIWERSALNY

PRISM bada to, co ludzie lubią robić i następnie dopasowuje adekwatne cechy zachowań, które tym czynnościom odpowiadają. Tak powstaje mapa bazowa określająca stopień, w którym badana osoba będzie prezentować dane zachowania bez odczuwania stresu lub zachowania instynktowne, w sytuacji silnej presji.

Wyniki badań wskazują, że ludzie, którzy w środowisku pracy pełnią role oraz wykonują zadania odpowiadające ich potencjałowi, odnajdują większą satysfakcję z pracy, a także są bardziej efektywni i zmotywowani.

Kluczowe jest więc, aby poznać predyspozycje i preferowane środowisko pracy już na etapie zatrudniania.

Wyniki badań przeprowadzone przez zespół Harvard Business Review mówią, że fluktuacja pracowników zwiększa się niemal dwukrotnie w przypadku, gdy stopień dopasowania preferencyjnych zachowań pracownika do roli nie był brany pod uwagę w momencie zatrudnienia, a ok. 80% rotacji pracowników wynika z błędów popełnianych w trakcie procesów rekrutacji i selekcji.

PRISM obrazuje też zakres, w jakim osoba badana modyfikuje swoje naturalne zachowania, gdy sytuacja tego wymaga oraz pokazuje stopień oddalenia się od preferowanych przez nią naturalnie zachowań (mapa adaptacyjna).

Określa, w jaki sposób najprawdopodobniej badana osoba będzie się zachowywać przez większość swojego czasu (około 70%) w otoczeniu innych ludzi oraz jak jest widziana oczami innych (mapa zgodności).

Wyniki i porównania tych 3 map można wykorzystać do dobierania zespołów do projektów, awansowania, rekrutacji z wewnątrz firmy oraz budowania ścieżki kariery dla pracowników, jak również diagnozy potrzeb szkoleniowych, rozwojowych, a także do delegowania określonych zadań. Uniwersalność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie zastosowanie w obszarze HR.

2. PRECYZYJNY

PRISM identyfikuje 8 wymiarów behawioralnych PRISM oraz mierzy aż 26 kluczowych preferencji badanych osób w środowisku pracy. Na diagramie PRISM każda ćwiartka podzielona jest jeszcze na dwa wymiary. Posiadają one pewne wspólne charakterystyki, ale także mają między sobą znaczące różnice. Dokładne rozumienie różnic pomiędzy wymiarami znajdującymi się w każdej z ćwiartek jest niezmiernie istotne, bo właśnie te subtelności powodują, że PRISM jest narzędziem tak precyzyjnym.

Wpływ na interpretację głównego wyniku będą miały również dodatkowe informacje, które otrzymamy z PRISM Brain Mapping: poziom inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz raportu tożsamego z „The Big Five” („Wielkiej Piątki”).

3. CZYTELNY

Dla zwiększenia czytelności narzędzia i ułatwienia interpretacji wyników, zastosowano kolory ilustrujące preferencje behawioralne. Chociaż model PRISM stanowi jedynie metaforę funkcjonowania mózgu, mapy PRISM reprezentują dynamiczne interakcje zachodzące w mózgu i oparte są o zasadę mówiącą, że żadna z części mózgu nie odpowiada wyłącznie za jedną czynność, i żadna z części mózgu nie funkcjonuje samodzielnie. Zastosowane kolory mają zmieniającą się intenstywność: na diagramie (kole) PRISM, mniej intensywne lub blade kolory (niska intensywność) reprezentują niską preferencję dla danego zachowania, a nasilone barwy (o wysokiej intensywności) przedstawiają silną preferencję dla danego zachowania. Model pokazuje również relacje pomiędzy półkulami: prawą (zielony i niebieski) i lewą (złoty i czerwony) oraz przednią częścią mózgu – korą ruchową (złoty i zielony) i tylną częścią mózgu – korą czuciową (czerwony i niebieski).

Wyniki zobrazowane są, poza diagramem, na trzech różnych mapach, które nałożone na siebie ułatwiają interpretację, wyciąganie wniosków i planowanie dalszych działań. W szybki sposób (przez nałożenie kolejnej, 4-tej mapy) możemy porównać profil kandydata z benchmarkiem stanowiskowym (uniwersalnym lub stworzonym przy pomocy planera benchamarkingu).

4. RZETELNY i TRAFNY

PRISM spełnia bardzo wysokie kryteria w zakresie trafności i rzetelności psychometrycznej, dzięki czemu mamy pewność, że uzyskane informacje są zgodne z rzeczywistością.

Prace nad PRISM trwały od lat 90., a system przeszedł trzy studia walidacyjne na bardzo dużych próbach badawczych [2003, 2006-2007, 2014] Ostatnia walidacja przeprowadzona była w 2014r. na próbie ponad 4,5 tys. osób z różnych grup etnicznych.

PRISM na bardzo wysoki stopień zgodności wewnętrznej [Alpha Cronbacha > 0.90, przy czym przyjmuje się, że wartości powyżej 0,7 oznaczają prawidłową rzetelność skali). Badania trafności prognostycznej PRISM (czyli prawdopodobieństwo, że dana osoba w przyszłości zachowa się tak, jak na to wskazują wyniki testu) przeprowadzone na 2132 kandydatach dały wynik: 54% bardzo wysoka trafność i 40,3% wysoka trafność.

PRSIM ma również wyniki spójne w czasie: stosując technikę test-retest osiągnięto wynik 0,78-0,94 (dla różnych wymiarów).

PRISM jest spójny z powszechnie znanymi metodykami pomiaru [MBTI, NEO PI-R, 16 PF].

5. NAUKOWY

PRISM jest narzędziem opartym na osiągnięciach nowoczesnej neurologii [studium prof. Richarda Restaka].

Uwzględnia:

  • elastyczność mózgu, jeśli chodzi o możliwość dostosowywania się i zmiany,
  • fakt, że nasze myśli, odczucia, percepcje i zachowania stanowią efekt komunikacji komórek mózgu, za pomocą impulsów elektrycznych i substancji chemicznych,
  • możliwość aktywnego wpływania i kreowania naszych zachowań (wzmacniania lub osłabiania) poprzez umiejętne regulowanie poziomu neuroprzekaźników i hormonów.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping