Wypalenie zawodowe

Czym jest PRISM Talent Finder?

Przy obecnym tempie przyrostu informacji oraz rozwoju technologii IT jednym z istotnych problemów występujących w środowisku zawodowym jest przyspieszenie tempa pracy i konieczność zarządzania wielu różnorodnymi zadaniami.

Każdy człowiek w swojej roli zawodowej zwykle podejmuje takie zadania, które sprawiają mu wiele satysfakcji i spełnienia oraz takie, które są mniej dopasowane do jego naturalnych talentów i tym samym nie należą do ulubionych. Nie bez przyczyny Brian Tracy uczy o „zjedzeniu żaby”, czyli wykonania tych mniej lubianych, albo wręcz unikanych zadań od razu na początku dnia pracy.

„Zjadając żabę” możemy się uporać z trudnymi sprawami w pierwszej kolejności, zajmując się przez dalszą część dnia (czy tygodnia) aktywnościami, które wykonujemy z przyjemnością.

Co się jednak dzieje, kiedy takie „żaby” pracownik połyka niemal cały dzień? Kiedy jego rola wymaga na przykład przez 70% czasu wykonywania zadań stojących w sprzeczności z naturalnymi atutami? Pojawia się długotrwały stres, który prowadzi wprost do wypalenia zawodowego.

Koncentrując się w trakcie pracy na takich czynnościach oraz zadaniach, których z natury staramy się unikać, narażamy organizm, a w szczególności mózg, na bardzo duży wysiłek skutkujący wypaleniem. W psychologii istnieje specjalne określenie takiego stanu – „falsyfikacja typu”.

W jaki sposób można się dowiedzieć, czy taka sytuacja grozi nam albo naszym pracownikom? Dzięki przeprowadzeniu badania kwestionariuszem PRISM, w wyniku którego otrzymamy „Mapy” porównujące poziom naturalnych zasobów (atutów) człowieka z wymogami jego roli zawodowej. Dzięki „Mapom” PRISM można sprawdzić, czy w przypadku danej osoby mamy do czynienia z „falsyfikacją typu”.
Można także obliczyć, na ile silnie modyfikuje ona swoje preferowane zachowanie oraz czy w swojej roli zawodowej podejmuje na co dzień takie zadania, których naturalnie wolałaby unikać. Jeżeli „Mapa” Adaptacyjna (sytuacyjna, dynamiczna) PRISM znacznie wykracza poza „Mapę” Bazową, stanowi to czytelny sygnał o tym, że dana osoba znajduje się pod silną presją.

Trudno jest oczekiwać, że „Mapy” PRISM będą w 100% nakładać się na siebie, bo to by oznaczało, że człowiek jest w pełni usatysfakcjonowany ze swojej sytuacji zawodowej przez cały czas. Znaczne dysproporcje między „Mapami” wskazują jednak na konieczność pogłębionej analizy sytuacji pracownika.
Warto wspomnieć o tym, że długotrwała koncentracja na zadaniach niezgodnych z preferencjami powoduje automatycznie niewykorzystywanie mocnych stron, czyli „kurczenie się” obszaru, w którym tkwi naturalny potencjał. W takim przypadku zawsze tracą obie strony – pracownik, narażony na długotrwałe sytuacje stresowe oraz pracodawca – nie korzystając z pełni potencjału swojego zespołu.

 „Mapy” PRISM przedstawiają fotografię sytuacji danej osoby w chwili wypełniania kwestionariusza, która dzięki mądremu zarządzaniu może zmienić się na korzyść pracownika i szefa. Optymalne zagospodarowanie potencjałem pracowników przyniesie efekt w postaci wzrostu ich satysfakcji z pracy, jak również osiągania ponadprzeciętnych rezultatów.

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping