Rozwój liderów

PRISM umożliwia wszechstronne ujęcie stylów i wzorców zachowań lidera. Mapa PRISM daje wyraźne wskazówki, w jaki sposób Lider preferuje działać w codziennych sytuacjach zawodowych, jak również w momentach silnej presji, gdy liczy się czas, a gra toczy się o dużą stawkę.

Dzięki PRISM Liderzy lepiej poznają siebie i swój styl kierowania, dzięki czemu mogą stać się bardziej uważni na to, w jaki sposób postrzegają ich współpracownicy, szefowie (jeżeli ich mają), jak również inni interesariusze firmy.

Liderzy w oparciu o swoją „Mapę PRISM” mogą pracować – samodzielnie lub z coachem, nad nabywaniem kompetencji oraz ćwiczeniem takich postaw i zachowań, dzięki którym zwiększą swoje możliwości osiągnięcia sukcesu w danej branży, organizacji, czy zespole. Zyskują także wiedzę o tych zachowaniach, które mogą być postrzegane przez innych negatywnie i w konsekwencji zmniejszających skuteczność w działaniu.

PRISM stanowi wsparcie również dla przyszłych Liderów, czyli osób które aspirują do samodzielnego zarządzania zespołem. Analizując swoją „Mapę” mogą lepiej przygotować się do nowej roli i pracować nad rozwijaniem i nabywaniem kompetencji liderskich pożądanych przez organizację i niezbędnych do sukcesu w roli Lidera.
„Mapa” PRISM stanowi doskonałe wsparcie zarówno dla tych osób, które pierwszy raz będą piastować stanowisko kierownicze, jak również dla tych, które planują rozwinąć się na kolejnych szczeblach zarządzania. Każdy awans w strukturze firmy wymaga wypracowania zestawu kompetencji wymaganych w danej roli, zgodnie z treścią tej roli oraz kulturą organizacji.

PRISM daje także Liderom możliwość lepszego poznania członków ich „drużyny”, dzięki zapoznaniu się z ich „Mapami”. Prowadzi to do głębszego zrozumienia, a czasem wręcz odkrycia, preferencji i talentów ludzi, by powierzać im takie zadania, w których jak najpełniej będą się realizować. Dzięki znajomości „Map” członków swojego zespołu, Lider będzie miał większe możliwości dostosowywania swojego stylu działania do potrzeb współpracowników – a zatem do bardziej skutecznego motywowania i inspirowania ich do wspólnej pracy.
Tego typu działania zapobiegają zjawiskom wypalenia zawodowego pracowników oraz absencji i fluktuacji kadr, a także wychodzą naprzeciw innowacyjnemu trendowi „turkusowego zarządzania”.

Znajomość atutów i naturalnych kompetencji współpracowników, jak również zachowań przez nich unikanych, daje możliwość optymalnego przydzielania przez Lidera ról w projektach i tym samym zwiększa szanse ich powodzenia.

Realizacja wizji Lidera, czy przeprowadzenie projektu, nie jest możliwa bez aktywnego udziału jego zespołu. PRISM wspiera Liderów w tym, by angażować cały zespół i podchodzić holistycznie do każdego człowieka – by motywować ludzi do osiągnięcia pełni ich potencjału i wzmacniać pozytywne relacje w zespole.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping