PRISM w rozwoju liderów.

PRISM jest szeroko wykorzystywany w programach rozwojowych dla obecnych i przyszłych liderów, wzmacniając ich możliwości w zarządzaniu „zwinnymi” zespołami projektowymi, jak również dużymi organizacjami o złożonych strukturach macierzowych.

Program Lider PRISM realizowany jest na trzech poziomach:

Liderzy na najwyższym szczeblu zarządzania - Managers of Managers

Liderzy operacyjni - Managers of People

Przyszli liderzy, przygotowujący się do nowej roli

Każdy z programów opiera się na 8 modułach, w ramach których dedykowany ekspert PRISM pracuje z grupą oraz indywidualnie z każdym uczestnikiem. Poziom i specyfika zadań warsztatowych jest dopasowany do stopnia zaawansowania grupy.

Program jest zakończony raportem podsumowującym dla każdego uczestnika i może być kontynuowany w formie „check-pointów” rozwojowych w trzech obszarach: 1.Kompetencje -2.Postawy – 3.Cele z coachem PRISM.

Kompetencje

Postawy

Cel

Na główne moduły programu Lider PRISM składają się:

Diagnostyka indywidualna PRISM zakończona Raportem Profesjonalnym lub (opcjonalnie) assessment PRISM 360 z udziałem obserwatorów z wewnątrz lub/i zewnątrz organizacji.

Sesja Feedback PRISM z certyfikowanym ekspertem, w zakresie wyników zawartych w Raporcie Profesjonalnym lub assessmencie PRISM 360.

Warsztat PRISM Leadreship z grupą uczestników objętych programem, w ramach którego ćwiczymy umiejętności zarządzania adaptacyjnego i transformacyjnego, czyli: sprawnej współpracy w „zwinnych” zespołach z zachowaniem strategicznych kierunków działania.

Indywidualna praca z coachem PRISM w obszarze: Kompetencje – opracowanie „Action Planu” rozwoju kompetencji kluczowych i nabywania wiedzy.

Warsztat komunikacji pro-aktywnej, w ramach którego ćwiczymy umiejętności skutecznej komunikacji inicjującej działanie, czyli: wzmacnianie „akcyjności” w zespołach, zamiast zatrzymywania się na sformułowaniu wniosków, czy idei.

Indywidualna praca z coachem PRISM w obszarze: Postawy – opracowanie „Action Planu” systematycznej i skutecznej pracy nad postawami do zmiany lub wdrożenia.

Warsztat „wzajemnych inspiracji”, w ramach którego uczymy się przyjmować i udzielać konstruktywną informację zwrotną, prowadzącą do wdrożenia kultury ciągłej zmiany i doskonalenia.

Indywidualna praca z coachem PRISM w obszarze: Cele – opracowanie „Action Planu” osiągnięcia kluczowych celów w organizacji.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping