PRISM w komunikacji

W pracy chcemy być przede wszystkim skuteczni i osiągać założone cele, jednak bardzo istotna dla satysfakcji z pracy jest także atmosfera i pozytywne relacje ze współpracownikami. Otwarta komunikacja i wzajemne zrozumienie budują silne relacje w zespole oraz wspomagają osiąganie celów biznesowych. PRISM pomaga lepiej zrozumieć wzorce działania oraz style komunikacji w różnych kontekstach i sytuacjach.

Warto pamiętać o tym, że ludzie często „przełączają się” pomiędzy swoimi naturalnymi preferencjami w zachowaniach korzystając z tych, które przyniosą im największą wartość dodaną w danej sytuacji. Jeżeli więc w pracy mają za zadanie przeprowadzić warsztaty albo wystąpić przed grupą kolegów prezentując nowy pomysł, zapewne „skorzystają” z preferencji do zachowań inicjujących. Natomiast w przypadku, gdy otrzymają zadanie z krótkim terminem wykonania, wymagające wniesienia wkładu również przez inne osoby, mogą skorzystać z preferencji do zachowań wykonawczych, wiążących się z „dowożeniem” rezultatów. W obu tych przypadkach będą inaczej się komunikować i będą też inaczej postrzegani przez współpracowników.

Ponieważ mózg jest plastyczny, ludzie w toku codziennej pracy adaptują swoje naturalne preferencje w odpowiedzi na wymogi sytuacji. Jednak w sytuacjach silnego stresu często powracają nieświadomie do preferencji naturalnych, których ujawnienie nie zawsze niesie z sobą pozytywny efekt. Na przykład, bardzo silna naturalna preferencja do zachowań oceniających, która w typowym dniu pracy jest stonowana, w momentach stresu może być bardziej nasilona i tym samym – odbierana przez współpracowników jako nadmierne krytykowanie.

Podświadome korzystanie z naturalnych wzorców zachowań w sytuacji silnego stresu występuje z powodu wysokiego poziomu aktywności ciała migdałowatego w mózgu stanowiącego element układu limbicznego, którego aktywność powoduje „alarm” i działanie instynktowne, w miejsce przemyślanego (efekt „zalania emocjonalnego).

Mapy PRISM pokazują, z których preferencji behawioralnych dana osoba skorzysta podczas typowego dnia pracy w swoim zespole, a z których w sytuacji silnego stresu. Te preferencje mogą się znacznie między sobą różnić, a nawet mogą być przeciwstawne, co powoduje niekiedy zaskoczenie współpracowników osoby, która z „misia pluszowego” przeobraża się w „misia polarnego”. PRISM tłumaczy i obrazowo pokazuje, dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób możemy pracować w obszarze adaptacji swoich zachowań w środowisku pracy.

Mając świadomość własnych naturalnych wzorców zachowań, jak również stopnia ich adaptacji w pracy, możemy przeanalizować ich możliwy wpływ na naszych współpracowników. Dzięki PRISM menedżerowie mają możliwość skutecznie zarządzać komunikacją w swoim zespole, mądrze moderować dyskusje i tworzyć silne, transparentne relacje.

Największą wartość dodaną dla menedżerów przynosi analiza naturalnych i adaptacyjnych preferencji własnych oraz swoich współpracowników. Daje to możliwość dostosowania stylu i form komunikacji do oczekiwań zespołu lub poszczególnych osób – by zwiększyć skuteczność działania.  

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping