PRISM Rekrutacja

„Bez wątpienia istnieje specyficzny zestaw zachowań, który skutkuje optymalnymi wynikami na danym stanowisku pracy. Wszystko, co nam potrzebne to mechanizm, który umożliwi organizacjom identyfikację tego zestawu zachowań.”

Profesor Robin Stuart-Kotze, Psycholog Organizacji

PRISM Talent Finder – Narzędzie rekrutacyjne on-line 21 wieku
PRISM Talent Finder generuje wszechstronne, w pełni dopasowane do potrzeb klienta raporty, które są łatwe do zrozumienia i dostarczają pełny obraz stopnia dopasowania kandydata do danej roli.

Proste

Szybkie

Dokładne

Czym jest PRISM Talent Finder?

Wszyscy rekruterzy wiedzą, że sukces polega na dobraniu właściwej osoby do konkretnego stanowiska pracy każdorazowo, za pierwszym razem. Trudność stanowi to, jak to zrobić!

Obecnie rynek pracy staje się coraz bardziej złożony, dlatego też trafna identyfikacja kandydatów posiadających potencjał do osiągania wysokiego poziomu wyników także stała się trudniejsza. Kluczowym wyzwaniem dla rekruterów staje się odróżnianie tych kandydatów, którzy poradzą sobie dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej, od tych którzy poradzą sobie dobrze na danym stanowisku. Często ci kandydaci mogą być bardzo różni.

W przeciwieństwie do większości narzędzi służących ocenie kandydatów, PRISM Talent Finder nie bazuje na ogólnych, uniwersalnych benchmarkach. Benchmark jest tworzony w oparciu o analizę wszystkich tych charakterystyk, które umożliwiają osiąganie ponadprzeciętnych wyników przez najlepszych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach podlegających benchmarkowi.

Poprzez przeprowadzenie prostego procesu on-line, poprzez platformę PRISM, rekruterzy i ich zespoły mogą tworzyć dokładne benchmarki stanowiskowe, a także z łatwością dzielić się nimi z zespołem.

Wykorzystując PRISM Talent Finder możesz dokładnie, łatwo i szybko ocenić wszystkich aplikantów on-line porównując ich z Benchmarkiem oraz zobaczyć, jak oni wypadają na tle kluczowych wymogów dla danego stanowiska.
Benchmarking Stanowiska polega na zidentyfikowaniu kluczowych czynników, które umożliwią osobie zatrudnionej na danym stanowisku osiąganie ponadprzeciętnych wyników pracy. Stworzenie adekwatnego benchmarku stanowi pierwszy niezbędny krok na drodze do zatrudnienia właściwej osoby. Nie chodzi w tym przypadku po prostu o opis stanowiska, czy roli, ale w większym stopniu o identyfikację DNA gwarantującego sukces na danym stanowisku.

Program Lider PRISM realizowany jest na trzech poziomach:

Sesja Talent Finder, w przypadku której benchmark tworzony jest automatycznie na podstawie map osób osiągających ponadprzeciętne rezultaty na danym stanowisku pracy lub w danej roli. Sesja Talent Finder jest rekomendowana w procesie rekrutacji szerokiej, ponieważ umożliwia zaproszenie do badania PRISM nieograniczonej liczby kandydatów.

Tworzenie benchmarku przez Praktyka PRISM oraz specjalistów HR przy wykorzystaniu "Benchmark Plannera" on-line. Metoda taka jest rekomendowana w przypadku rekrutacji wąskiej, nowo utworzonej roli lub rekrutacji na stanowisko specjalistyczne/menedżerskie.

 ‘The Business Times’, 4 Marca 2014: „Wyniki badań wskazują na to, że jeżeli benchmarki są przeprowadzane prawidłowo, wydajność w firmie zwiększa się o 30%, a retencja pracowników o 50%. Wydajność wzrasta, ponieważ preferowane zachowania wybranej osoby oraz jej kompetencje są dopasowane do wymagań stanowiska.”

„W mojej opinii, jako fachowca, PRISM jest jak dotąd najlepszym narzędziem jakie mamy w obszarze rozwoju ludzi; jego elastyczność i dokładność są lepsze niż cokolwiek innego, co zdarzyło mi się zobaczyć przez ostatnie 10 lat.” – Brian Benneyworth, Dyrektor HR, Członek Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Członek Komitetu Rozwoju HR.

W większości przypadków PRISM Talent Finder jest stosowany po tym, jak kandydat został sprawdzony pod względem kwalifikowalności na dane stanowisko, co oznacza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Firmy mogą następnie zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez zapraszanie na rozmowy kwalifikacyjne tylko takich kandydatów, których profile wygenerowane przez PRISM Talent Finder pokrywają się z benchmarkiem wymaganym do osiągania ponadprzeciętnych wyników w tej pracy. Zapewniamy skuteczne, oparte na preferencjach behawioralnych kandydata pytania do wykorzystania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

PRISM Talent Finder wykorzystuje tylko takie benchmarki, które zostały stworzone przez danego pracodawcę na potrzeby konkretnych ról. PRISM nie zaleca stosowania uniwersalnych szablonów benchmarkowych w firmach. Dla przykładu, benchmark dla roli ‘księgowego’ w małej firmie prywatnej najczęściej będzie bardzo różnić się od benchmarku dla roli ‘księgowego’ w dużej korporacji. PRISM koncentruje się na kluczowych cechach tych osób, które posiadają ścieżkę ponadprzeciętnych wyników w konkretnych rolach w organizacji.

Przykładowa mapa porównawcza z benchmarkiem

Diagram porównawczy Talent Finder

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping